FANDOM


Đậu nành là một cây trồng mở khóa tại cấp 5. Nó mọc trên ruộng bằng cách trồng một cây đậu nành thu hoạch trước đó (hoặc mua).

Mỗi lô sản lượng 2 cây (lợi nhuận ròng của 1 cây) và mất 20 phút để trưởng thành. Mỗi nhà máy cung cấp cho hai điểm kinh nghiệm khi thu hoạch.

Cách sử dụng

Đậu nành có thể được sử dụng để làm thức ăn cho bò, thức ăn cho lợn, thức ăn chiên, nước sốt đậu nành và đậu phụ chó.