FANDOM


Quầy cà phê
Thông tin
Giá trị 95,000
Cấp độ 42
Các sản phẩm
Sản phẩm Cà phê espresso
Cà phê Latte
Cà phê Mocha
Sôcôla nóng
Cà phê Mocha hương dâu rừng
Quyền lực
70 giờ
★★ 240 giờ
★★★ 960 giờ


Quầy cà phê được mở khóa ở cấp 42, nó sản xuất ra :

Các sản phẩm của Quầy cà phê

Name Price Duration XP Ingredients Used in
Cà phê Espresso :
Espresso
248 5 phút
★★★ 4 phút
29 Xp Hạt cà phê(3)
Đường trắng (1)
N
Cà phê Latte :
Caffe latte
219 10 phút
★★★ 8 phút
26 Xp Hạt cà phê(2)
Đường trắng (1)
Sữa (1)
N
Cà phê Mocha :
Caffé Mocha
291 15 phút
★★★ 12 phút
35 Xp Hạt cà phê (1)
Kem sữa (1)
Hạt ca cao (2)
N
Sôcôla nóng :
Hot Chocolate
270 25 phút
★★★ 21 phút
32 Xp Hạt ca cao (2)
Kem sữa (1)
Sữa (1)
Đường trắng (1)
N
Cà phê Mocha hương dâu rừng :
Raspberry Mocha
259 30 phút
★★★ 25 phút
16 Xp Hạt cà phê (1)
Kem sữa (1)
Hạt ca cao (1)
Dâu rừng (1)
N

Quyền lực

★ Sau 70 giờ : Tất cả sản phẩm của Quầy cà phê sẽ được tăng 10% số tiền vàng thu được từ xe giao hàng.
M10%
★★ Sau 240 giờ : Tất cả sản phẩm của Quầy cà phê sẽ được tăng 10% số tiền vàng thu được từ xe giao hàng.
M10%XP

★★★ Sau 960 giờ : Tất cả sản phẩm của Quầy cà phê sẽ được giảm 15% thời gian làm việc.

Để hoàn thành quyền lực bạn phải cần hoạt động liên tục trong vòng 1270 giờ để đạt ★★★