FANDOM


Pizza vị cay
Spicy Pizza
Thông tin sản phẩm
Giá trị 63 (từ 1 đến 226 trong cửa hàng ngoài trời)
Cấp độ 37
Thời gian sản xuất 15 phút
★★★ 12 phút
Kinh nghiệm 27 XP
Thông tin khác
Nguồn gốc Lò nướng bánh
Nguyên liệu Lúa mì (2)
Cà chua (1)
Pho mát (1)
Ớt (1)
Sử dụng

Pizza vị cay được mở khóa ở cấp 33 và có thể được làm từ Lò nướng bánh. Loại bánh này cần 15 phút để thực hiện.

Để làm Pizza vị cay, bạn cần:

Khi đạt 3 sao, bánh mì ngô sẽ giảm 15% thời gian hoạt động thành 12 phút.