FANDOM


Pizza
PIZZA
Thông tin sản phẩm
Giá trị 53 (từ 1 đến 190 trong cửa hàng ngoài trời)
Cấp độ 33
Thời gian sản xuất 15 phút
★★★ 12 phút
Kinh nghiệm 23 XP
Thông tin khác
Nguồn gốc Lò nướng bánh
Nguyên liệu Lúa mì (2)
Cà chua (1)
Pho mát (1)
Sử dụng

Pizza được mở khóa ở cấp 33 và có thể được làm từ Lò nướng bánh. Loại bánh này cần 15 phút để thực hiện.

Để làm Pizza, bạn cần:

Khi đạt 3 sao, bánh mì ngô sẽ giảm 15% thời gian hoạt động thành 12 phút.