FANDOM


Mystery Box (Tiếng Việt: Hộp bí ẩn) có màu đỏ, hộp bí ẩn có thể chưa ngẫu nhiên nhiều thứ vô cùng đặc biệt như các loại tiền tệ. Chúng bao gồm các loại thứ dùng để loại ngồn cung cấp mở rộng đất, kim cương, giấy chứng từtiền vàng. Hộp bí ẩn thường xuyên được chôn vùi ở dưới đất ngẫu nhiên một trong các hàng xóm nhà bạn, mặc dù sau khi phát hiện mà khi từ chối thì hộp sẽ tự động biến mất. Đôi khi một số hộp bí ẩn lại bị khóa, cần 3 viên kim cương để mở nó. Khi mà nhấn vào hộp bị khóa, lập tức nó báo rằng "Locked!" xuất hiện dòng chữ "The mystery box you found is locked! You can open it using diamonds." Nhưng khi đồng ý, hệ thống sẽ thu phí 3 kim cương của người đó lại để mở hộp.

Cướp

Dưới đây là danh sách các vật phẩm trong hộp bí ẩn:

  1. đinh, ốc vít, tấm gỗ, bu-lông, lót ván, và cuộn băng dính.duoc 20 cai
  2. Vật tư mở rộng 50 cai
  3. Vàng ,(duoc gang 1000000000000, tăng từ từ với cấp độ).
  4. 10000000000000 kim cương (hiếm).
  5. Pháo, xẻng, thùng TNT.
  6. Giấy chứng từ.
  7. Rìu, cái cưa,bom.

Bản dịch

  • "The mystery box you found is locked! You can open it using diamonds.": "Cái hộp bí mật bạn vừa tìm thấy hiện đang bị khóa! Bạn có bằng cách sử dụng tiên "
  • "Locked!": cái nào cūng mở được
  • !