FANDOM


Máy làm kem

IcecreamMake

Ice cream maker

Thông tin
Giá trị 42,195
Cấp độ 29
Các sản phẩm
Sản phẩm Kem Vani
Kem đá anh đào
Kem dâu tây
Kem sôcôla
Quyền lực
60 giờ
★★ 240 giờ
★★★ 360 giờ


Máy làm kem được mở khóa ở cấp 29 và nó sản xuất ra :Các sản phẩm của máy làm kem

Name Price Duration XP Ingredients Used in
Kem Vani :
HayDay-IceCream
172 2 giờ
★★★ 1 giờ 42 phút
20 Xp Sữa (1)
Kem sữa (1)
Đường trắng (1)
N
Kem đá anh đào :
Glace à la cerise
352 3 giờ
★★★ 2 giờ 33 phút
42 Xp Nước ép anh đào (1)
Si rô (1)
N
Kem dâu tây :
Strawberry Ice Cream
331 4 giờ
★★★ 3 giờ 24 phút
40 Xp Kem sữa (1)
Đường trắng(1)
Dâu tây (3)
Sữa (1)
N
Kem sôcôla :
Chocolate Ice Cream
342 2 giờ 30 phút
★★★ 2 giờ 7 phút
41 Xp Kem sữa (1)
Đường trắng(1)
Hạt ca cao (2)
Sữa (1)
N


Quyền lực

★ Sau 60 giờ : Tất cả sản phẩm của Máy làm kẹo sẽ được tăng 10% số tiền vàng thu được từ xe giao hàng.
M10%
★★ Sau 240 giờ : Tất cả sản phẩm của Máy làm kẹo sẽ được tăng 10% số tiền vàng thu được từ xe giao hàng.
M10%XP
★★★ Sau 360 giờ : Tất cả sản phẩm của Máy làm kẹo sẽ được giảm 15% thời gian làm việc.
100px-IceCreamMakerM15

Để hoàn thành quyền lực của máy làm kẹo bạn phải cần hoạt động liên tục trong vòng 660 giờ để đạt ★★★ Ice cream maker