FANDOM


Khung dệt may

Loom

300px-Loom Mastery

Thông tin
Giá trị 4800
Cấp độ 17
Thời gian xây  ?
Các sản phẩm
Sản phẩm Áo len
Nón len xanh
Áo len xanh
Khăn đỏ
Quyền lực
36 giờ
★★ 180 giờ
★★★ 900 giờ


Khung dệt may mở khóa ở cấp 17, sản phẩm của máy là:Các sản phẩm của khung dệt may

Name Price Duration XP Ingredients Used in
Áo len
Sweater
151 2 giờ
★★★ 1 giờ 42 phút
18 Xp Len (2) N
Nón len xanh
Blue Woolly Hat
111 1 giờ
★★★ 51 phút
13 Xp Len(1)
Cây Chàm (1)
N
Áo len xanh
Blue Sweater
208 3 giờ
★★★ 2 giờ 33 phút
22 Xp Len (2)
Cây Chàm(2)
N
Red Scarf
Red Scarf
288 2 giờ 30 phút
★★★ 2 giờ 7 phút
34 Xp Len (2)
Dâu tây(2)
N

Quyền lực

★ Sau 36 giờ : Tất cả sản phẩm của Khung dệt may sẽ được tăng 10% số tiền vàng thu được từ xe giao hàng.
M10%
★★ Sau 180 giờ : Tất cả sản phẩm của Khung dệt may sẽ được tăng 10% số kinh nghiệm thu được từ xe giao hàng.
M10%XP
★★★ Sau 900 giờ : Tất cả sản phẩm của Khung dệt may sẽ được giảm 15% thời gian làm việc.
Abcd

Để hoàn thành quyền lực của máy bạn phải cần hoạt động liên tục trong vòng 1116 giờ sẽ đạt (★★★).