FANDOM


Bình sữa dê
Goat Milk
Thông tin sản phẩm
Giá trị 18 (từ 1 đến 64 trong cửa hàng ngoài trời)
Cấp độ 32
Thời gian sản xuất 8 giờ (480 phút)
Kinh nghiệm 6 XP
Thông tin khác
Nguồn gốc
Cần Thức ăn dê (1)
Sử dụng
Nhà máy sữa Pho mát dê


Những bình sữa dê được thu hoạch từ các con . Mở khóa cấp 32. Sữa dê chỉ làm duy nhất 1 thứ chính là pho mát dê