FANDOM


Máy làm thức ăn chăn nuôi

Feedmill1

300px-Feed mill 3 stars

Thông tin
Giá trị cái thứ 1: 5
cái thứ 2: 3,800
Cấp độ cái thứ 1: Cấp 3
cái thứ 2: Cấp 12
Các sản phẩm
Sản phẩm Thức ăn cho gà
Thức ăn cho bò
Thức ăn cho lợn
Thức ăn cho cừu
Thức ăn cho dê
Quyền lực
120 giờ
★★ 840 giờ
★★★ 5880 giờ


Máy làm thức ăn chăn nuôi dùng để sản xuất thức ăn cho gia súc. Máy được giới thiệu tại cấp 1 trong phần chỉ dẫn chơi game và miễn phí khi mua cái đầu tiên. Tất cả thức ăn gia súc được làm mỗi lần một kiện 3 gói.

 

List of Feed Mill Products

Name Price Duration XP  Ingredients Purpose
Thức ăn cho gà:
Chicken Feed
7 5 phút
★ 4 phút
★★ 4 phút
★★★ 4 phút
1 Lúa mì(2)
Bắp(1)
Dùng cho ăn
Thức ăn cho bò:
Cow Feed
14 10 phút
★ 9 phút
★★ 9 phút
★★★ 8 phút
2 Bắp(1)
Đậu tương(2)
Dùng cho  ăn
Thức ăn cho lợn:
Pig Feed
14 20 phút
★ 19 phút
★★ 18 phút
★★★ 17 phút
2 Cà rốt(2)
Đậu tương(1)
Dùng cho Lợn ăn
Thức ăn cho cừu:
Sheep Feed
14 30 phút
★ 28 phút
★★ 27 phút
★★★ 25 phút
3 Lúa mì(3)
Đậu tương(1)
Dùng cho Cừu ăn
Thức ăn cho dê:
Goat Feed
14 40 phút
★ 38 phút
★★ 36 phút
★★★ 34 phút
3 Lúa mì(1)
Bắp(1)
Cà rốt(2)
Dùng cho ăn

Quyền lực

★ Sau 120 giờ : Cả hai máy đều sẽ giảm 5% thời gian làm việc.

★★ Sau 840 giờ : Cả hai máy đều sẽ giảm 10% thời gian làm việc.

★★★ Sau 5880 giờ :Cả hai máy đều sẽ giảm 15% thời gian làm việc.

Để hoàn thành quyền lực của máy bạn phải cần hoạt động liên tục trong vòng 6840 giờ sẽ đạt (★★★).