FANDOM


KHO CHỨA ĐỒ

Kho chứa đồ là công trình dự trữ chính cho các mặt hàng được sản xuất bởi các công trình sản xuất, dộng vật và các vật liệu xây dựng trong trò chơi. Nó đã được xây dựng từ đầu trò chơi, nó được sơn màu đỏ. Như hầu hết tất cả đồ vật trong trò chơi, nó có thể di chuyển và xoay bằng cách nhẫn và giữ một ngón tay. Sức chứa ban đầu của kho là 50 mặt hàng.

NÂNG CẤP

Kho chứa có thể nâng cấp bằng cách sử dụng bu-lông, tấm ván và băng keo, chúng có thể được tìm thấy riêng lẻ trong các hộp bí ẩn, trong lúc thu hoạch cây trồng hay sản phẩm của động vật.. Tuy nhiên, người chơi có thể mua các đồ vật để nâng cấp bằng cách sử dụng 8 viên kim cương mỗi một đồ vật. Nâng cấp kho chứa sẽ tăng sức chứa.

-Sức chứa từ 50 đến 1000: mỗi lần nâng cấp tăng thêm 25 chỗ chứa hàng

-Sức chứa từ 1000 đến 3000: mỗi lần nâng cấp tăng thêm 50 chỗ chứa hàng

Mỗi lần nâng cấp cần phải có thêm số lượng của mỗi vật dụng nêu trên để hoàn thành. Như dưới đây:

Nâng cấp từ/đến: Số bu-lông cần thiết: Số tấm ván cần thiết: Số băng keo cần thiết:
50-75 1 1 1
75-100 2 2 2
100-125 3 3 3
125-150 4 4 4
150-175 5 5 5
175-200 6 6 6
200-225 7 7 7
225-250 8 8 8
250-275 9 9 9
275-300 10 10 10
300-325 11 11 11
325-350 12 12 12
350-375 13 13 13
375-400 14 14 14
400-425 15 15 15
425-450 16 16 16
450-475 17 17 17
475-500 18 18 18
500-525 19 19 19
525-550 20 20 20
550-575 21 21 21
575-600 22 22 22
600-625 23 23 23
625-650 24 24 24
650-675 25 25 25
675-700 26 26 26
700-725 27 27 27
725-750 28 28 28
750-775 29 29 29
775-800 30 30 30
800-825 31 31 31
825-850 32 32 32
850-875 33 33 33
875-900 34 34 34
900-925 35 35 35
925-950 36 36 36
950-975 37 37 37
975-1000 38 38 38
1000-1050 39 39 39
1050-1100 40 40 40
1100-1150 41 41 41
1150-1200 42 42 42
1200-1250 43 43 43
1250-1300 44 44 44
1300-1350 45 45 45
1350-1400 46 46 46
1400-1450 47 47 47
1450-1500 48 48 48
1500-1550 49 49 49
1550-1600 50 50 50
1600-1650 51 51 51
1650-1700 52 52 52
1700-1750 53 53 53
1750-1800 54 54 54
1800-1850 55 55 55
1850-1900 56 56 56
1900-1950 57 57 57
1950-2000 58 58 58
2000-2050 59 59 59
2050-2100 60 60 60
2100-2150 61 61 61
2150-2200 62 62 62
2200-2250 63 63 63
2250-2300 64 64 64
2300-2350 65 65 65
2350-2400 66 66 66
2400-2450 67 67 67
2450-2500 68 68 68
2500-2550 69 69 69
2550-2600 70 70 70
2600-2650 71 71 71
2650-2700 72 72 72
2700-2750 73 73 73
2750-2800 74 74 74
2800-2850 75 75 75
2850-2900 76 76 76
2900-2950 77 77 77
2950-3000(mức cao nhất) 78 78 78
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.