FANDOM


Danh sách các sản phẩm trong Hay Day hay là các loại thực phẩm, thức ăn được chế biến từ các loại máy móc khác nhau và cho ra sản phẩm tùy theo thời gian chờ đợi và giảm thời gian nếu máy móc đó đạt đỉnh 3 sao.

Theo ước tính, hiện nay có đến hơn hai trăm sản phẩm trong Hay Day và chúng được làm từ các loại máy móc khác nhau. Sau đây là danh sách các sản phẩm của từng máy móc.