FANDOM


Corn Bread
Corn Bread
Thông tin sản phẩm
Giá trị 20 (từ 1 đến 72 trong cửa hàng ngoài trời)
Cấp độ 7
Thời gian sản xuất 30 phút
★★★ 25 phút
Kinh nghiệm 8 XP
Thông tin khác
Nguồn gốc Lò Nướng Bánh
Nguyên liệu Ngô (2)
Trứng (2)
Sử dụng

 Bánh Mì Ngô (bắp) mở khóa ở cấp 7 và có thể được làm từ Lò Nướng Bánh. Khi làm loại bánh này, bạn cần phải đợi 30 phút để thực hiện.

Để làm Bánh Mì Ngô, bạn cần:

Khi đạt 3 sao, bánh mì ngô sẽ giảm 15% thời gian hoạt động từ 30 phút thành 25 phút 30 giây. Theo như chính sách áp dụng thời gian máy móc hoạt động game Hay Day sẽ là 25 phút.

Khi bán bánh mì ngô, giá cả mỗi bánh đều bằng 72 vàng, tối đa là 10 bánh tương ứng với 720 vàng.