FANDOM


Cheesecake
Cheesecake
Thông tin sản phẩm
Giá trị 79 (từ 1 đến 284 trong cửa hàng ngoài trời)
Cấp độ 24
Thời gian sản xuất 4 giờ
★★★ 3 giờ 24 phút
Kinh nghiệm 34 XP
Thông tin khác
Nguồn gốc Lò nướng bánh kem
Nguyên liệu Pho mát (1)
Bánh quy (1)
Sử dụng

Bánh pho mát là sản phẩm của lò nướng bánh kem. Nó được mở khóa ở cấp 24, làm trong 4 giờ, nguyên liệu:

  • 1 pho mát
  • 1 bánh quy (theo như phong cách sáng tạo của Hay Day, nó được dùng để làm chiếc bánh pho mát.)