FANDOM


Cake Oven

Cake Oven

Cake Oven2

Thông tin
Giá trị 14200 (đầu tiên)
Cấp độ 21
Thời gian xây 1 ngày
Các sản phẩm
Sản phẩm Bánh cà rốt
Bánh kem bơ
Bánh dâu đỏ
Bánh pho mát
Bánh dâu tây
Bánh sôcôla
Bánh pho mát dê
Bánh kem chanh
Quyền lực
65 giờ
★★ 260 giờ
★★★ 1040 giờ


Lò bánh kem mở khóa ở cấp 21, sản phẩm của lò bánh là:Các sản phẩm lò bánh kem

Các sản phẩm lò bánh kem:

Tên Giá trị Thời gian sản xuất Kinh nghiệm Nguyên liệu Sử dụng với
Bánh cà rốt :
Carrotcake
165 1 giờ 30phút
★★★ 1 giờ 16 phút
20 Xp Lúa mì (2)
Đường nâu (1)
(1)
Bánh kem bơ :
Creamcake
219 3 giờ
★★★ 2 giờ 33 phút
26 Xp Lúa mì (5)Kem (1)
Đường trắng (1)
N
Bánh dâu đỏ :
Redberry
255 1 giờ
★★★ 51 phút
31 Xp Quả anh đào (2)
Trứng (1)
Dâu rừng(1)
Sữa (1)
N
Bánh pho mát :
Cheesecake
284 4 giờ
★★★ 3 giờ 24 phút
34 Xp Pho mát (1)
Bánh quy (1)
N
Bánh dâu tây :
Strawberrycake
316 3 giờ
★★★ 2 giờ 33 phút
38 Xp Lúa mì (3)
Dâu tây (2)
Kem
Đường trắng (1)
N
Bánh sôcôla :
Chocolatecake
320 2 giờ
★★★ 1 giờ 42 phút
38 Xp Ca cao (2)
Đường nâu (1)
(1)
N
Bánh pho mát dê :
Potatofeta
309 2 giờ
★★★ 1 giờ 42 phút
32 Xp Khoai tây (2)
Trứng (4)
Pho mát dê (1)
N
Bánh kem chanh :
LemonCake
896 2 giờ 30 phút
★★★ 2 giờ 7 phút
107 Xp Bơ chanh (2)
Trứng (2)
Kem (1)
Lúa mì (3)
N

Quyền lực

★ Sau 65 giờ : Tất cả sản phẩm lò bánh kem sẽ được tăng 10% số tiền vàng thu được từ xe giao hàng.
M10%
★★ Sau 260 giờ : Tất cả sản phẩm lò bánh kem sẽ được tăng 10% số kinh nghiệm thu được từ xe giao hàng.
M10%XP
★★★ Sau 1040 giờ : Tất cả sản phẩm lò bánh kem sẽ được giảm 15% thời gian làm việc.
Abcd
Để hoàn thành quyền lực của lò bánh kem bạn phải cần hoạt động liên tục trong vòng 1365 giờ sẽ đạt (★★★).
Cake Oven2

Bản mẫu:BuildingsMenu