FANDOM


Bếp làm bỏng ngô

Popcornmake

300px-Popcorn Pot 3 stars

Thông tin
Giá trị 1180
Cấp độ 8
Thời gian xây  ?
Các sản phẩm
Sản phẩm Bỏng ngô
Bỏng ngô vị bơ
Bỏng ngô vị ớt
Bỏng ngô sôcôla
Quyền lực
50 giờ
★★ 150 giờ
★★★ 450 giờ


Bếp làm bỏng ngô mở khoá ở cấp 3, bếp sản xuất ra :Các sản phẩm bỏng ngô

Tên Giá trị Thời gian sản xuất Kinh nghiệm Nguyên liệu Sử dụng với
Bỏng ngô :
HayDay-Popcorn
32 30 phút
★★★ 25 phút
4 Xp Bắp (2) N
Bỏng ngô vị bơ :
Buttered Popcorn
126 1 giờ
★★★ 51 phút
15 Xp Bắp (2)
(1)
N
Bỏng ngô vị cay :
Chili Popocorn
122 2 giờ
★★★ 1 giờ 42 phút
15 Xp Bắp (2)
Ớt (2)
N
Bỏng ngô sôcôla :
Chocolate covered popcorn
248 2 giờ 30 phút
★★★ 2 giờ 7 phút
29 Xp Bắp (2)
Hạt ca cao (2)
N

Quyền lực

★ Sau 50 giờ : Tất cả sản phẩm của máy sản xuất đường sẽ được tăng 10% số tiền vàng thu được từ xe giao hàng.
M10%
★★ Sau 150 giờ : Tất cả sản phẩm của máy sản xuất đường sẽ được tăng 10% số kinh nghiệm thu được từ xe giao hàng.
M10%XP
★★★ Sau 450 giờ : Tất cả sản phẩm của máy sản xuất đường sẽ được giảm 15% thời gian làm việc.
Abcd

Để hoàn thành quyền lực của máy bạn phải cần hoạt động liên tục trong vòng 650 giờ sẽ đạt (★★★).