Det finns två olika lagringsbyggnader, ladan och silo. I silon förvarar du grödor, frukter samt bär medans du i ladan förvarar produkter, djurmat, fisk, m.m. Ladan uppgraderas med bultar, plankor och tejp medans silon uppgraderas med spikar, skruvar ochträpaneler.

Ladan

Silon

 När man uppgraderat ladan eller silon finns det då mer plats för produkter eller grödor. Priset för att uppgradera ökar för varje gång man gör det. 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.