FANDOM


Kufôr
Varighet 10 min Kufôr
EP 2 EP
Pris 4 Mynt (min. 1 / maks. 14)
Nivå 6

Produsering
Fôrmølle
Mestringer
Varighet (★) 9 min
Varighet (★★) 9 min
Varighet (★★★) 8 min


  • Kufôr har vært i Hay Day siden spillets utgivelse.


ProdukterOgAvlinger Produkter og avlinger


VennerKnapp AvlingerKnapp ProdukterKnapp DyrKnapp ProduksjonKnapp FiskingKnapp DekorasjonerKnapp ValutaKnapp
Venner Avlinger Produkter Dyr Produksjon Fisking Dekorasjoner Valuta