FANDOM


Dyreinnhegninger er bygninger som er kjøpt gjennom butikken som det kan være et begrenset antall dyr inni. Dyreinnhegningene blir åpnet opp på ulike nivåer og man kan åpne opp flere av samme dyreinnhegning på senere nivåer for å få plass til enda flere dyr.

All items (6)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.