FANDOM


Kakeovn
Nivå 21
Kakeovn
Byggetid 1 d
EP 24 EP
Pris 12 100 Mynt
Produkter

Mestringer
65 timer
Varer blir verdt Mynt 10% mer fra bestillinger.
M10%
★★ 260 timer
Varer blir verdt EP 10% mer fra bestillinger.
X10%
★★★ 1 040 timer
Varer blir produsert 15% fortere.
Kakeovn15%
Stadier
Kakeovn3stjerner

★★★


  • Kakeovn har vært i Hay Day siden spillets utgivelse.
VennerKnapp AvlingerKnapp ProdukterKnapp DyrKnapp ProduksjonKnapp FiskingKnapp DekorasjonerKnapp ValutaKnapp
Venner Avlinger Produkter Dyr Produksjon Fisking Dekorasjoner Valuta
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.