FANDOM


Garnmaker
Nivå 30
Garnmaker
Byggetid 2 d
EP  ? EP
Pris 28 000 Mynt
Produkter

Mestringer
120 timer
Varer blir produsert 5% fortere.
Garnmaker5%
★★ 840 timer
Varer blir produsert 10% fortere.
Garnmaker10%
★★★ 5 880 timer
Varer blir produsert 15% fortere.
Garnmaker15%
Stadier
Garnmaker3stjerner

★★★ - Ikke reparert

VennerKnapp AvlingerKnapp ProdukterKnapp DyrKnapp ProduksjonKnapp FiskingKnapp DekorasjonerKnapp ValutaKnapp
Venner Avlinger Produkter Dyr Produksjon Fisking Dekorasjoner Valuta
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.