FANDOM


Arbeidsbenk for sluker
Nivå 27
Arbeidsbenk for sluker
Byggetid  ?
EP  ? EP
Pris 0 Mynt
Produkter

Mestringer
120 timer
Varer blir produsert 5% fortere.
Arbeidsbenk for sluker5%
★★ 840 timer
Varer blir produsert 10% fortere.
Arbeidsbenk for sluker10%
★★★ 5 880 timer
Varer blir produsert 15% fortere.
Arbeidsbenk for sluker15%
Stadier
Arbeidsbenk for sluker3stjerner

★★★

VennerKnapp AvlingerKnapp ProdukterKnapp DyrKnapp ProduksjonKnapp FiskingKnapp DekorasjonerKnapp ValutaKnapp
Venner Avlinger Produkter Dyr Produksjon Fisking Dekorasjoner Valuta